top of page

Rehabilitering/opptrening Tromsø

Trening - opptrening - rehabilitering
Opptrening/rehabilitering Tromsø

Ditt første møte med den eller de i vårt team som skal hjelpe deg med opptrening eller rehabilitering etter skade, starter med en samtale der vi kartlegginger dine behov og historikk.
Dette gjør vi slik at din opptrening blir mest mulig effektiv. 

Daglige aktiviteter kan være en stor utfordring for mange. 
Nedsatt fysisk funksjon som redusert kognitiv eller bevegelseshemming.

Svakhet i muskulatur som for eksempel gripe styrke, syns- og sanseproblemer, problemer med å gå, redusert hukommelse og problemer med planlegging eller forvirring. 

Vi hjelper deg og gjør din hverdag så lettvint og behagelig som vi klarer ved å tilrettelegge opptreningen/rehabiliteringen.

Vi hjelper deg med å trene på alle daglige gjøremål, også med hjelp av nye verktøy eller hjelpemidler vi har skaffet. 

Treningen kan foregår hjemme hos deg, i nærmiljøet, ved Norbyklinikken, på arbeid eller andre steder det måtte være beleilig for deg. 

Rehabilitering er svært aktuelt  etter:
 - Hjerneslag
 - Hjerneblødning
 - Operasjon som nedsetter funksjoner
 - Andre grunner som påvirker funksjonsevnen
 - Hjerneskader

La oss ringe deg

Takk for din melding!

Vi ringer deg for å høre hva du har behov for. Dette er ingen bestilling, bare en rask samtale for å vurdere hva du trenger.

bottom of page