top of page
Kvinnelig fysioterapeut hjelper en mannlig kunde.

Ergoterapeut Tromsø

Tilrettelegging av arbeidsplass
Tilrettelegging av arbeidsplass i Tromsø

Har du plager med vond nakke, smerter og murring i nedre rygg, vonde albuer eller en kjedelig musearm?
 

Opplever du arbeidshverdagen som stressende og slitsom?


Kanskje føler du at arbeidet er overbelastende og opplever utbrenthet?


Ønsker du tilrettelegging på din arbeidsplass?


Våre ergoterapeuter arbeider med å gjøre nødvendige tilrettelegginger for at arbeidsplassen skal være et sted for trivsel og deltakelse. 

Riktig tilrettelegging på arbeidsplassen er viktig.
Mange plager kan unngås hvis arbeidsplassen er riktig tilrettelagt for hver enkelt arbeidstaker.
Tilrettelegging av arbeidsplassen krever ofte ikke store endringer.
Små endringer og bevisstgjøring om forebygging kan derimot utgjøre store forskjeller for arbeidstaker. 

Våre ergoterapeuter gjør en kartlegging av dine behov, samt av arbeidsplassen. Vi gjør nødvendige tilrettelegginger, og finner utstyr som er hensiktsmessige for deg og dine behov.
Sammen finner vi tiltak som fungerer både for deg, dine kollegaer og arbeidsplassen.


Dette kan være ergonomisk utstyr, belysning, løfteteknikker, tilpasning av arbeidsoppgaver, tilpasning av arbeidstid og pauser, m.m.
Vi setter opp et treningsprogram for øvelser du kan gjøre i arbeidshverdagen, som er avslappende, styrker muskel- og skjelett eller forebygger skader og/eller sykefravær. 

Arbeidsplassvurdering passer for alle som er i arbeid.
En vurdering kan være spesielt nyttig hvis du er sykemeldt, står i fare for å bli sykmeldt, eller nylig er kommet tilbake i arbeid.


Vi gjør en funksjonsvurdering knyttet til de konkrete arbeidsoppgavene samt vurderer det psykososiale og fysiske arbeidsmiljøet.  

Hvordan søke?  
Arbeidsgiver, lege, behandler, deg som privatperson eller NAV kan ta initiativ til en arbeidsplass vurdering.
Arbeidsplassvurdering kan utføres som et helhetlig tilbud til bedriften, eller til deg som enkelt person.
Det er NAV som rekvirerer arbeidsplass vurdering etter avtale med deg.


Du gjør deretter avtale direkte med ergoterapeut om besøket på arbeidsplassen.  


NAV kan dekke utgiftene ved vurdering på arbeidsplass av en fysioterapeut eller ergoterapeut.
Arbeidsplassvurderingen finansieres av NAV med inntil 4 timer.

Arbeidsplassvurdering innebærer: 

  • Kartlegging av arbeidsplass, arbeidsmiljø, fysiske omgivelser, arbeidsstilling m.m. 

  • Måling av innendørs luftkvalitet; radon, CO2, VOC, trykk, luftfuktighet og temperatur 

  • Samtale med ansatte og leder 

  • Tilrettelegging på arbeidsplassen 

  • Bestilling av hjelpemidler, og annet nødvendig utstyr 

  • Treningsprogram 

  • Trykkbølgebehandling, kinesiotape og strålebehandling 

  • Bedriftsmassasje 

  • Ergo- og Fysioterapitjeneste 

La oss ringe deg

Takk for din melding!

Vi ringer deg for å høre hva du har behov for. Dette er ingen bestilling, bare en rask samtale for å vurdere hva du trenger.

bottom of page