top of page
En person står bak en eldre kvinne i en stol ute på et jorde.

Ergoterapeut Tromsø

«Aktivitet og deltakelse - alle borgeres rett til et likestilt og inkluderende samfunn»

Velkommen til ergoterapeut i Tromsø!

Ergoterapeuter er eksperter på aktivitet og deltakelse, og arbeider for alle borgeres rett til et likestilt og inkluderende samfunn.

Dersom det oppstår et gap mellom helsetilstand og hverdagslivets krav kan ergoterapeuten finne løsninger på bakgrunn av klientens ressurser og mål i hverdagen.

Ergoterapeuter arbeider for at alle skal kunne delta og være mest mulig aktiv i lek, læring, arbeid og i hverdagen. 

Som ergoterapeut kartlegger vi hva som hindrer eller muliggjør aktiviteter i hverdagen og på arbeidsplassen. Fokuset ligger på hva som er viktig i livet for akkurat deg.

For å nå aktuelle mål arbeider vi for at klientene skal mestre sine aktiviteter i ulike omgivelser.

Vi kan tilpasse omgivelsene med blant annet universell utforming, hjelpemidler, boligtilpassing og velferdsteknologi. 

bottom of page