top of page
Kvinnelig fysioterapeut hjelper en mannlig kunde.

Ergoterapeut Tromsø

Boligtilrettelegging
Tilrettelegging av bolig i Tromsø

Hvordan boligen er utformet kan ha stor innvirkning på hvordan enkeltpersoner fungerer eller mestrer aktiviteter i hjemmet.


Sykdom, skade og eller andre funksjonsbegrensninger kan påvirke evnen til å mestre hverdagsaktiviteter tilfredsstillende.  

Alders relaterte plager/sykdommer kan være en årsak til at det oppstår et gap mellom personens forutsetninger og hverdagslivets krav.
Ofte er det ikke store endringer som skal til for at boligen tilrettelegges slik at den blir optimalisert og er tilpasset den enkelte. 


For å finne ut hva som passer best for deg tilbyr vi en kartleggingssamtale og observasjon i boligen.
På bakgrunn av samtalen, observasjonen og boligeiers/pårørendes ønsker utarbeider vi et forslag til forbedring av boligen, ut ifra hva som kan være mest hensiktsmessig for å optimalisere boligens areal og bruksområder.  

Vi tilbyr:

  • Kartleggingssamtale og observasjon i boligen.
    Med utgangspunkt i mål, ønsker, behov og funksjonsbegrensninger. 
     

  • Søke på hjelpemidler til enkeltpersoner og bolig. 
     

  • Forslag til utbygging/tilpassing av boligen med søking til støtte fra Nav og andre private aktører. 

 

  • Informasjon om hvilke lover og regler som gjelder og hva du har krav på. 

La oss ringe deg

Takk for din melding!

Vi ringer deg for å høre hva du har behov for. Dette er ingen bestilling, bare en rask samtale for å vurdere hva du trenger.

bottom of page