top of page

Coaching Tromsø

Lifecoach - Ledercoach - Bedriftscoach - Karrierecoach - Idrettscoach
Coaching Tromsø

Coaching eller mentaltrening er hjelp med å bringe din mentale tilstand fra der du befinner deg i dag, til den tilstanden du ønsker å være i.

Lifecoach 
En lifecoach jobber med alle områder i kundens liv. 
Det kan være helse, relasjoner, jobb, selvfølelse eller andre temaer som kunden måtte komme med.
Som oftest starter prosessen med et tema, men i løpet av lifecoachingen vil flere områder i kundens liv bli en naturlig del av prosessen. 
Eksempler på tema: Familierelasjoner, vektreduksjon, mestring av helse, sinne, angst og fobier, endre en vane (f.eks. røyking), sorg, traumer. 


Ledercoach
En ledercoach har spesialisert seg på å coache kunder som sitter i ledende roller i en organisasjon, gjerne toppledelsen. 
Coachen har som oftest selv vært leder på høyere nivå og har derfor god kjennskap til arbeidshverdagen en leder har. 
Det kan også være at coachen selv har erfart å bli coachet da vedkommende satt i en ledende rolle. 

Det å være toppleder kan være en ensom rolle. 
Som leder forventes det at de har svar på alt og at de kan veilede sine medarbeidere. 
De mangler ofte personer på arbeidsplassen som de kan dele sine utfordringer med. 
Det er også få personer de kan snakke med om sine mål, drømmer og frykter. 
I denne sammenhengen kan en ledercoach spille en viktig rolle. 


Bedriftscoach 
En bedriftscoach jobber gjerne med hele organisasjonen. 
Spesielt da med mellomledere og team. 
Her kan det være ulike temaer som bedriften ser på som viktige for å skape bedre resultater. 
Det kan være utfordringer med ledere, få team til å jobbe mot samme mål, arbeidsmiljø, interne konflikter og mye mer. 

Coachingen gjennomføres gjerne i team, 
eller i 1-til-1 samtaler eller en kombinasjon av disse. 
Det hender at den egentlige utfordringen hos den ansatte ligger utenfor arbeidsplassen siden skillet mellom jobb og fritid ikke er mulig. Det gjør at bedriftscoachen også vil kunne coache på samme måte som lifecoachen gjør. 


Karrierecoach 
Ved å gå til en karrierecoach vil du møte en coach som har spesialisert seg på å hjelpe andre til å finne seg en ny jobb, 
endre karriere eller å komme seg tilbake i jobb etter et avbrudd. 
En karrierecoach jobber gjerne sammen med rekrutteringsbyråer for å hjelpe den arbeidssøkende ut i jobb. 


Idrettscoach 
Som tidligere nevnt så er coaching i lang tid blitt assosiert med idrett og toppidrettsutøvere. 
De fleste som driver med sport og idrett på et høyt nivå har en egen coach som hjelper dem til også å trene på det mentale.

La oss ringe deg

Takk for din melding!

Vi ringer deg for å høre hva du har behov for. Dette er ingen bestilling, bare en rask samtale for å vurdere hva du trenger.

bottom of page