top of page

Forebyggende hjemmebesøk Tromsø

Forebyggende arbeide i ditt hjem
Forebyggende hjemmebesøk Tromsø

Vi tilbyr hjemmebesøk med fokus på fall-forebyggende tiltak.

Sammen setter vi opp og planlegger din hverdag og ditt hjem så det blir lettere og bo og leve i eget hjem så lenge som mulig.

Mange venter dessverre med å gjøre endringer til uhellet først har vært ute. Det er viktig å være føre var med å forebygge. 

Å gjenopprette bevegelsen din gjør så mye mer enn bare å hjelpe deg til å føle og bevege deg bedre. 
Det gjør at du kan ta kontroll over din fysiske helse, være aktiv, møte dine mål, og fortsette å gjøre de tingene du elsker. 

Denne kunnskapen danner grunnlaget for hvorfor vi elsker det vi gjør og hvorfor vi alltid streber etter det beste innen rehabiliterende helsetjenester, og hvorfor vi er dedikert til "din" suksess.

La oss ringe deg

Takk for din melding!

Vi ringer deg for å høre hva du har behov for. Dette er ingen bestilling, bare en rask samtale for å vurdere hva du trenger.

bottom of page