top of page
Kvinnelig fysioterapeut hjelper en mannlig kunde.

Har du smerter
og plager?

Vi er her for å hjelpe deg på veien til bedre livskvalitet.
La oss hjelpe deg med å ta vare på kroppen og helsa.
Blått hjerte.

Velkommen til Nordby Klinikken i Tromsø!

Vi er et team av medmennesker fra mange fagområder som 
kartlegger dine plager, behandler deg og hjelper deg til et bedre liv.