Behandlinger Tromsø

Taping

La oss ringe deg

Vi ringer deg for å høre hva du har behov for. Dette er ingen bestilling, bare en rask samtale for å vurdere hva du trenger.

Taping Tromsø

Taping

Taping er vanlig i rehabiliteringsarbeide etter skader. 
Når det skadede område tapes opp, vil det bli nok støtte slik at ønsket belastning og aktivitetsnivå kan gjennomføres.

Det finnes mange teknikker for å legge tape riktig.
I hvilket ledd skaden befinner seg er avgjørende for hvordan type tape og hvordan teknikk som skal benyttes.

For å få et godt resultat og optimal støtte anbefaler vi at du bruker oss som har kompetanse og kan hjelpe deg.

Behandlinger