Ergoterapeut Tromsø

Hjelpemidler

La oss ringe deg

Vi ringer deg for å høre hva du har behov for. Dette er ingen bestilling, bare en rask samtale for å vurdere hva du trenger.

Hjelpemidler Tromsø

Hjelpemidler er et av flere tiltak som kan løse praktiske problemer for å nå mål om aktivitet og deltakelse i hverdagen.
Hjelpemidler er ofte et tiltak i en rehabiliteringsprosess og må ses i sammenheng med trening, læring, andre kompenserende teknikker, samt tilrettelegging og utforming av omgivelsene. 

Mennesker med ulike funksjonsbegrensninger anvender hjelpemidler for å mestre aktiviteter i dagliglivet, forflytning, kommunikasjon, trening og for å få funksjonelle løsninger i boligen, barnehagen, skolen og arbeidsplassen m.m. 
Hjelpemidler anvendes i alle aldre, livsfaser og på ulike arenaer. 
Et hjelpemiddel, sammen med andre tiltak kan utgjøre en stor forskjell i ditt liv.  

Vi hjelper deg å søke på syn- og hørsel hjelpemidler, bevegelseshjelpemidler, hjelpemidler for barn til hjem, barnehage og skole, hjelpemidler for eldre m.m. 
Vi kan også hjelpe deg å søke om støtte for utbygging/ombygging av hjem, hvis ikke hjemmet lengre er funksjonelt for din livsstil. 
Vi hjelper deg å søke på hjelpemidler gjennom Nav hjelpemiddelsentral og gjennom ulike private leverandører. 

Ergoterapeuter har kompetanse på å søke på hjelpemidler. 
Vi vet hvilke hjelpemidler som finnes på markedet, hvilke hjelpemidler som er funksjonelle for akkurat deg og hva du har krav på ifølge lover og regler. 
Vi tilbyr i tillegg levering, opplæring og veiledning av hvordan hjelpemiddelet brukes. 

Bruk skjema under for å bestille time, vi har kort ventetid! 
 

Ergoterapeuten hjelper med: